Podjetju Carmec odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Podjetje je za krepitev mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti na tujih trgih izvedlo operacijo "Trženjska gradiva za promocijo na tujih trgih".

V okviru operacije je izvedel aktivnosti "Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem" in "Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem".

Cilj operacije je priprava elektronskih gradiv, ki bodo pomagala digitalizirati prodajne poti ter pri promociji na tujih trgih v času pandemije Covid-19 in po pandemiji na globalnem trgu.

Z video vsebinami podjetje močno pridobiva na prepoznavnosti na tujih trgi. S tem bi povečali našo konkurenčno prednost in prepoznavnost.

E-katalog pa bo nazorno in na interaktiven način prikazoval prodajni asortiman podjetja. S tem bi povečali našo prepoznavnost in konkurenčnost na tujih trgih. Rezultat projekta bi omogočal večjo realizacijo prodaje, kar bi blažilo posledice epidemije COVID-19.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.000,00 evrov, v okviru javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19).

Vse o javnem pozivu in prejetih sredstvih si lahko preberete v nadaljevanju: https://www.spiritslovenia.si/razpis/351


Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

logotipi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si